Kalama Tawya Centre 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin (3GPM+FP Maymyo), Myanmar (Burma)

Chương trình các khóa tu học tại Kalama

Do nạn đại dịch COVID-19, ban điều hành Kalama chưa thể thông báo thời khóa chương trình các khóa tu học tại Kalama. Khi Myanmar mở cửa sân bay quốc tế, chúng tôi sẽ ra thông báo đến quý phật tử.

Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || English

© kalamatawyacentre.com