NHÓM KĀLĀMA FRIENDS

Ngân hàngVietcombank
TênBùi Thái Ngân
Chi nhánhBình Dương
Tài khoản0281000386666
Điện thoại+84982034717

Thông Báo

Trong tình hình dịch bệnh nghiêm trọng khắp nơi, ở đâu cũng có nhiều người cần được giúp đỡ, nhóm Kālāma Friends cũng chung tay vào công tác từ thiện không phân biệt nơi chốn. Nhưng sau mấy lần hướng về Ấn Độ và cả Miến Điện, nay chỉ xin tập trung về Miến Điện, không nhận làm trung gian về hướng Ấn Độ nữa, chỉ vì 3 lý do:
  1. Hiện đã có nhiều thí chủ đặc biệt quan tâm giúp đỡ Ấn Độ hơn Miến Điện, thêm hay bớt nhóm Kālāma Friends cũng không có gì khác.
  2. Trong nhiều năm nay các thế hệ thiền sinh VN đã chịu ơn cưu mang của Phật tử Miến Điện khi sang tu tập miễn phí ở các thiền viện Myanmar, có nhiều hành giả còn lưu trú nhiều năm ở đây. Lúc này chính là cơ hội đáp đền phần nào công ơn ấy.
  3. Đời sống của tăng ni Myanmar chủ yếu nương cậy vào cư sĩ qua việc cúng dường mỗi ngày. Nay các cư sĩ gặp khó khăn thì đương nhiên tăng ni cũng bị ảnh hưởng. Cư sĩ Miến Điện nhận được hỗ trợ nào đó cũng đều chia sẽ lại tăng ni, không giữ hết cho mình.
Với những lý do trên, kể từ hôm nay nhóm Kālāma Friends chỉ nhận làm trung gian cho công cuộc hỗ trợ cho riêng mỗi Miến Điện. Xin cảm ơn tất cả quý vị.

Nhóm Kālāma Friends.

Thông Tin

Đợt 12

Đợt 13

Ấn Độ Đợt 1

Hỗ trợ Ấn Độ

Đợt 14

Đợt 15

Đợt 16

Kathina Myanmar 2021

Cúng Dường Ni Phục