NHÓM KĀLĀMA FRIENDS


Đợt 13

THIỆN PHÁP KĀLĀMA FRIEND TẠI MYANMAR

Hôm nay, Kālāma Friends đợt 13 được thành tựu trao quà cho người nghèo tại đảo Ramree, Rakhine state, Myanmar.

#Kālāma_Friends #đợt_13

Ramree, Rakhine State, Myanmar

03Jul2021

Kālāma Friends đến với bà con nghèo trên Đảo Ramree, Myanmar

Vô cùng tri ân những Thân Hữu Kālāma tại Myanmar đã giúp nhóm được thành tựu thiện pháp này.

#Kālāma_Friends #Đợt_13

Ramree, Myanmar

Ngày 20/6/2021

Xin phép cập nhật thiện pháp cúng dường vật thực tại Myanmar

#KĀLĀMA_FRIEND #ĐỢT_13 (tiếp theo)

Ngày 18 & 19/6/2021

Sagaing, Myanmar

Xin tiếp tục cập nhật thiện pháp Kālāma Friends Đợt 13

Ngày 15 & 16/06/2021 Kālāma Friends cúng dường đến Tăng Ni và trao quà cứu trợ đến người nghèo tại Pyin Oo Lwin, Myanmar

Có ngôi chùa nuôi người khiếm thị

Làng nghèo gần trung tâm Kalama Tawya Centre và gần Trường Thiền Pa Auk

Các thiền viện, ni viện, chùa khu vực Pyin Oo Lwin

#Kālāma_Friends #Đợt_13

Pyin Oo Lwin, ngày 15_16/06/2021

Một số hình ảnh các sadi, tu nữ nhận cúng dường vật dụng văn phòng phẩm, gạo dầu...từ Kālāma Friends tại Sitagukambhoja Buddha School ở Kalaw, Shan state trong đợt 13.

#Kālāma_Friends #Đợt_13 (tiếp theo)

Ngày 13/06/2021

#Kālāma_Friends #Đợt_13

Pyin Oo Lwin, ngày 10/6/2021

Trao quà cho bà con nghèo vùng sâu vùng xa khu vực Pyin Oo Lwin, Myanmar

#Kālāma_Friends #Đợt_13

Pyin Oo Lwin, Myanmar

Ngày 07/06/2021

Hoan hỷ thiện pháp ngày 07/06/2021 Kālāma Friends cúng dường đến các tu nữ và trao quà cho trẻ em nghèo, mồ côi tại Pyin Oo Lwin, Myanmar

Tại Trai Đường Kalama Tawya Centre

Thiện pháp #Kālāma_Friends #Đợt_13

Phát gạo và dầu ăn đến người nghèo

Ngày 29/05/2021
Đợt 12

Đợt 13

Ấn Độ Đợt 1

Hỗ trợ Ấn Độ

Đợt 14

Đợt 15

Đợt 16

Dâng Y Kathina Myanmar 2021