NHÓM KĀLĀMA FRIENDS


Ấn Độ Đợt 1

Xin phép thông báo đóng lại danh sách hùn phước cúng dường thiện pháp Tăng Ni và Người nghèo Ấn Độ Đợt 1 của Kālāma Friends

Tổng số tịnh tài hùn phước đến cuối ngày 3/6/2021 là

169,110,000 vnđ + $1,200.00 + €100.00 + CAD300.00 (tổng tương đương $8,892.00)

Hiện nhóm Kālāma Friends đã thu xếp chuyển toàn bộ số tài tình này sang Ấn Độ để chuẩn bị cho thiện pháp cúng dường và giúp người nghèo tại Ấn trong thời khủng hoảng do đại dịch Covid.

Mong cho thiện pháp được thành tựu viên mãn. Mong cho người dân Ấn Độ sớm vượt qua khó khăn và đại dịch sớm qua đi. Mong cho tất cả được bình an.

Tất cả duyên lành mà chúng con làm đây, mong là nhân là duyên được chứng đạo giải thoát trong ngày vị lai.

🙏🙏🙏 Sādhu Sādhu Sādhu !!!

Danh sách Cúng dường
Đợt 12

Đợt 13

Ấn Độ Đợt 1

Hỗ trợ Ấn Độ

Đợt 14

Đợt 15

Đợt 16

Dâng Y Kathina Myanmar 2021