NHÓM KĀLĀMA FRIENDS


Hỗ trợ Ấn Độ

THIỆN PHÁP KĀLĀMA FRIEND TẠI ẤN ĐỘ

Sau bao nhiêu ngày chuẩn bị hôm nay thiện pháp của nhóm Kālāma Friends tại Ấn Độ được thành tựu đợt 1. Nhờ sự giúp đỡ các chư tăng tại Ấn, những phần lương thực được chuẩn bị chu đáo để trao tặng đến 115 gia đình ở làng Narkattiya, Bodhgaya, Ấn Độ

Mỗi phần gồm có:

5 kg gạo

5 kg bột mì

1 kg đậu lăng

1 kg đường

1 kg muối

1 litre dầu ăn

Vô cùng tri ân các vị tăng tại Ấn đã giúp trợ duyên cho nhóm Kālāma Friends được cúng dường tăng ni, và trao tặng người nghèo mùa đại dịch Covid.

Xin tri ân tất cả đạo hữu đã cùng chung tay cùng Kālāma Friends các thiện pháp.

Chúc tất cả an vui. mong đại dịch sớm qua. Mong thế giới được bình an.

💐🙏💐

#Kālāma_Friends #KFAD1

Ngày 20_21/06/2021

⛩️ Làng Narkattiya, Bodhgaya, Ấn Độ
Đợt 12

Đợt 13

Ấn Độ Đợt 1

Hỗ trợ Ấn Độ

Đợt 14

Đợt 15

Đợt 16

Dâng Y Kathina Myanmar 2021