NHÓM KĀLĀMA FRIENDS


Đợt 14

Hôm nay ngày 15/7/2021, Kālāma Friends được hoan hỷ nhân đôi. Nhóm thân hữu là quí Sư Sasana và các Phật tử giúp nấu ăn và phát cơm ngày đầu tại Myamyo (Pyin Oo Lwin).

Do ngày đầu nhóm quí Sư có chút nhầm khi ghi tên nhóm là Calama 😁. Sẽ sửa lại cái tên vào hôm sau ạ 💗

Mong tất cả đồng hoan hỷ.

Sādhu ♥️♥️♥️

#Kālāma_Friends #Đợt_14

⛩️ Myamyo (Pyin Oo Lwin), Myanmar
Đợt 12

Đợt 13

Ấn Độ Đợt 1

Hỗ trợ Ấn Độ

Đợt 14

Đợt 15

Đợt 16

Dâng Y Kathina Myanmar 2021