NHÓM KĀLĀMA FRIENDS


Đợt 15

⛩️ Sagaing, Myanmar

Ngày 9/9/2021

#Kālāma_Friends #Đợt_15

Hoan hỷ được biết, khi đến nhận vật thực và tứ vật dụng có các cô tu nữ nhỏ lần đầu được đi, và có cô rụt rè xin tờ danh sách tên thí chủ để về chia sẻ tâm từ khi đảnh lễ Phật tới các thí chủ.

Vô cùng hoan hỷ, biết ơn và tri ân quý chư tăng, ni và các Phật tử tại Myanmar đã luôn luôn nhiệt tình hỗ trợ Kālāma Friends để thiện pháp chúng con được thành tựu mỹ mãn.

Mong cho Myanmar và tất cả mọi nơi luôn được sự bình an.

Sādhu Sādhu Sādhu

💗🙏💗
Đợt 12

Đợt 13

Ấn Độ Đợt 1

Hỗ trợ Ấn Độ

Đợt 14

Đợt 15

Đợt 16

Dâng Y Kathina Myanmar 2021