Kalama Tawya Centre 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin (3GPM+FP Maymyo), Myanmar (Burma)

Tiến Trình Qua Hình Ảnh

Tìm đất trên Myanmar

Mua đất

Xây Dựng Bước Đầu

Xây Dựng - Phần 1

Xây Dựng - Phần 2

Xây Dựng - Phần 3


Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || English

© kalamatawyacentre.com