Xây Dựng - Phần 2  
Công trình xây dựng thiền viện.

Chu vi thiền viện khoảng 500m, tường cao 2m. Chi phí xây tường rào là 20.000 USD. Chung quanh miếng đất sẽ có một con đường rộng khoảng 5m.

© www.kalamatawya.com