Xây dựng Thiền Đường  
Xây dựng Thiền Đường Kalama

Ngay sau khi xây dựng hoàn tất trai đường (nhà ăn) vào tháng tư 2021, trung tâm Kālāma sẽ khởi công xây dựng Thiền đường (nơi thiền sư và hành giả thiền toạ tập thể). Với địa thế một ngọn đồi cao, trung tâm luôn nhiều gió nên chúng ta phải cần đến tầng dưới kín đáo ấm cúng. Nhưng trong vài tháng mùa nóng, lại không sử dụng máy lạnh, thì một tầng thượng không vách sẽ hỗ trợ hành giả rất nhiều. Khí hậu ở Pyinn Oo Lwin không oi bức như ở các vùng thấp hơn, nên hành giả chỉ cần một tầng thượng thoáng gió là đủ. Những tháng không mưa hoặc không phải mùa lạnh thì việc ngủ lều trên tầng thượng cũng là một chọn lựa hay. Từ nơi nầy ta sẽ có được một tầm nhìn không giới hạn ra các phía chung quanh. Đặc biệt những đêm trăng tròn trên tầng thượng thiền đường sẽ để lại những ấn tượng tích cực cho thiền sinh muôn phương. Mong lắm vậy thay.

Trung Tâm Kālāma

© www.kalamatawya.com