Hỗ trợ Myanmar trong đại dịch Covid  
Hỗ trợ các tự viện Myanmar trong đại dịch COVID

Các thân hữu Kālāma vẫn đang tiếp tục hỗ trợ các tự viện Myanmar trong thời điểm dịch bệnh Covid ngày một lan tràn một cách đáng ngại. Trong niềm hi vọng lớn, chúng ta luôn thiết tha mong sự có mặt của trung tâm Kālāma không chỉ là một điểm tu tập Tuệ Quán, mà còn là cơ hội lớn cho những bàn tay hỗ trợ Phật giáo và người dân đói nghèo nhưng đáng quý ở Myanmar.

Ngoài những ngôi chùa quen biết, chương trình cúng gạo của các thân hữu Kālāma còn nhắm đến các tu viện đặc biệt khó khăn đang có nhu cầu lớn về các mặt vật chất như chỗ nuôi các Sa Di, tu nữ và các chùa đang là trung tâm từ thiện như Thabarwa Center ở Yangon và đến tận các chùa nghèo ở Rakhine qua sự giới thiệu của chư tăng Myanmar mà trung tâm vẫn thường xuyên liên lạc từ đầu mùa Covid.

Chương trình cúng gạo các chùa Myanmar vẫn tiếp tục từng ngày trong mùa đại dịch Covid. Chúng ta chỉ có khả năng ủng hộ mấy chén cơm trắng, nhưng trong tình trạng khất thực khó khăn của chư tăng thì như vậy cũng đã quá nhiều.

Những tin tức này không phải lời kêu gọi tài chánh, mà chỉ là cơ hội xác định một phần tiêu chí hoạt động và lý do có mặt của trung tâm Kālāma tại Myanmar.

© www.kalamatawya.com