Lá thư Kālāmā mùa Dâng Y 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin, Myanmar (Burma)

Lá thư Kālāmā mùa Dâng Y

Lý tưởng cao nhất của người tu Phật là buông hết để giải thoát. Nhưng hành trình buông bỏ ấy ngoài trí tuệ còn có từ bi. Có trí để thấy không có gì để bám víu, có từ bi để thấy không ai nằm ngoài niềm thương của mình.

Giúp người học đạo và hành đạo là giúp nhau giải thoát, giúp nhau lúc ngặt nghèo là nhằm khiến dặm trần bớt phần máu lệ. Cả hai chuyện ấy đều là việc đáng làm. Sống cho người cũng là sống cho mình, và sống cho mình mà vẫn không quên nghĩ đến người. Đường tu được vậy mới được xem là trọn vẹn.

Trước mùa đại dịch Covid, trung tâm Kalama không nhắm đến các hoạt động xã hội vốn có phần xa cách với lý tưởng rốt ráo của người cầu giải thoát. Nhưng từ sau lúc đại dịch Covid bùng phát cộng với nội tình rối reng của Myanmar, chúng ta buộc phải nghĩ đến việc cộng thêm vào đó cái hoạt dụng của từ tâm. Buông hết, vì trước sau cái gì cũng mất hết, nhưng chúng ta có mất hết vẫn còn nhau !

Sau 16 đợt hỗ trợ thực phẩm và bình thở cho Myanmar, mùa tăng y Kathina lại đến ngay giữa lúc muôn vàn khó khăn vẫn còn đó trên xứ Phật. Từ tín tâm nhen nhóm ở một thiện nam bên Bắc Mỹ, hôm nay Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, qua trung gian của nhóm Kālāma Friends, đã góp sức để có đủ 1250 phần lễ phẩm cúng dường Tăng Y Kathina (gồm y áo, một bữa ăn và vật dụng nhu yếu) cho 1250 vị sư Myanmar giữa cơn khốn khó này. Chắc chắn có rất nhiều người trong số các thí chủ VN đã dè sẻn chi tiêu cá nhân để chung tay vào công đức ý nghĩa này.

Họ đã giàu từ tình thương cho kẻ khó, đã tự an lạc khi biết nghĩ về niềm đau của kẻ khổ. Tất cả đã đi được một quãng dài trên đường giải thoát. Kính quý lắm thay !

Trung Tâm Kālāma Tawya

Thông Báo

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019
Thông Báo - Lễ Động Thổ
Thông Báo - Khởi Công Xây Dựng
Kalama Nhật Tụng
Thư Ngỏ
Cập Nhật - Ngày 25.04.2020
Thông Báo - Về việc Cúng dường
Hỗ trợ các tự viện Myanmar trong đại dịch COVID
Xây dựng Thiền Đường Kalama
Lá thư Kālāmā mùa Dâng Y

Phụ Chú

Kalama
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
Kalama Nhật Tụng
Rồi Mai Đồi Quỷ Cốc

English

Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || Friends || English

© kalamatawyacentre.com

Web management: Cao-Xuân Kiên 130 Avoca Street Randwick NSW 2031 Sydney Australia

.-.-.