Liên lạc / Contact us 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin, Myanmar (Burma)

Liên lạc / Contact us

Web pages
 • kalamatawyacentre.com
 • kalama.center
 • trungtamkalama.com

 • Facebook
 • kalama tawya centre

 • Messenger:
 • kalama tawya centre

 • Email
 • kalamatawyacenter@gmail.com

 • Policies
 • Privacy Policy


 • Affiliated sites
 • toaikhanh.com
 • facebook.com/kalama.home
 • facebook.com/toaikhanh.fb
 • Thông Báo

  Tâm Thư
  Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
  Kalama – Nơi Nhìn Lại
  Thông Báo Về Khu Đất
  Thông Báo Của Sư Toại Khanh
  Đạo Kỳ Kalama
  Lá Thư Chung
  Bước Đầu Trên Đất Thiền
  Bước Đầu Xây Dựng Kalama
  Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
  Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019
  Thông Báo - Lễ Động Thổ
  Thông Báo - Khởi Công Xây Dựng
  Kalama Nhật Tụng
  Thư Ngỏ
  Cập Nhật - Ngày 25.04.2020
  Thông Báo - Về việc Cúng dường
  Hỗ trợ các tự viện Myanmar trong đại dịch COVID
  Xây dựng Thiền Đường Kalama
  Lá thư Kālāmā mùa Dâng Y

  Phụ Chú

  Kalama
  Đi Myanmar Nên Biết
  Vài Câu Trả Lời
  Kalama Nhật Tụng
  Rồi Mai Đồi Quỷ Cốc

  English

  Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || Friends || English

  © kalamatawyacentre.com

  Web management: Cao-Xuân Kiên 130 Avoca Street Randwick NSW 2031 Sydney Australia

  .-.-.