Trung tâm Kalama 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin, Myanmar (Burma)

Trung tâm Kalama

Trung tâm Kalama nằm trên 2 mẫu rừng đồi trên đường High Road tỉnh Pwe Gauk thuộc vùng Pyin Oo Lwin (tên cũ là Maymyo), cách công viên quốc gia Kandawgyi không xa.

Trung tâm Kalama nằm cách thành phố Mandalay 70km về hướng Đông. Từ đây có thể về phi trường Mandalay trong thời gian tối đa một tiếng rưỡi xe hơi. Hầu như tất cả các dòng thiền lớn nhất của Myanmar như Mahasi, Pa Auk đều có thiền viện tại Pyin Oo Lwin và các Phật Học Viện hàng đầu của Myanmar đều quần tụ quanh đây, chẳng hạn Đại Học Phật Giáo Sitagu ở Sagaing và trường Tam Tạng Tipitaka Pale Yaung Shein ở Mandalay.

Thông Báo

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019
Thông Báo - Lễ Động Thổ
Thông Báo - Khởi Công Xây Dựng
Kalama Nhật Tụng
Thư Ngỏ
Cập Nhật - Ngày 25.04.2020
Thông Báo - Về việc Cúng dường
Hỗ trợ các tự viện Myanmar trong đại dịch COVID
Xây dựng Thiền Đường Kalama
Lá thư Kālāmā mùa Dâng Y

Phụ Chú

Kalama
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
Kalama Nhật Tụng
Rồi Mai Đồi Quỷ Cốc

English

Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || Friends || English

© kalamatawyacentre.com

Web management: Cao-Xuân Kiên 130 Avoca Street Randwick NSW 2031 Sydney Australia

.-.-.