Tổ chức và ban điều hành Kalama 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin, Myanmar (Burma)

Tổ chức và ban điều hành Kalama

Thành phần nhân sự của Kalama được sắp xếp như sau:

 • Nhóm cố vấn:

  1. Thượng tọa Bửu Hiền
   trụ trì chùa Pháp Bảo, Mỹ Tho, Việt Nam

  2. Thượng tọa Gunasami Sayadaw
   hiệu trưởng trường Tam Tạng Tipitaka Pale Shaung, Mandalay, Myanmar

  3. Thượng tọa Kavisara Sayadaw
   trụ trì trung tâm Mogok ở London, Anh Quốc

  4. Thượng tọa Sasana Sayadaw
   trụ trì chùa Sasanarama, Pyinn Oo Lwin, Myanmar

  5. Sư Toại Khanh
   người khai sơn trung tâm Kalama.

  6. Tu nữ Hemamala
   ni sinh viện Phật Học Sitagu, Myanmar

  7. Trần Thị Ngọc Tuyết
   Tín nữ, Việt Nam

 • Phụ trách bản vẽ:

  1. Võ tuấn Kiệt (Châu Âu)

  2. Nguyễn Chí Phương (Châu Âu)

 • Thư Ký:

  1. Đạo hữu Hữu Pháp (Châu Âu)

  2. Cô Hồng Võ (Châu Âu)

 • Thủ Quỹ:

  1. Lê Minh Trúc (Tây Ninh, Việt Nam)

 • Thông tin trang mạng:

  1. Cao Xuân Kiên (Úc châu)

Xem thêm:

Thông Báo

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019
Thông Báo - Lễ Động Thổ
Thông Báo - Khởi Công Xây Dựng
Kalama Nhật Tụng
Thư Ngỏ
Cập Nhật - Ngày 25.04.2020
Thông Báo - Về việc Cúng dường
Hỗ trợ các tự viện Myanmar trong đại dịch COVID
Xây dựng Thiền Đường Kalama
Lá thư Kālāmā mùa Dâng Y

Phụ Chú

Kalama
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
Kalama Nhật Tụng
Rồi Mai Đồi Quỷ Cốc

English

Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || Friends || English

© kalamatawyacentre.com

Web management: Cao-Xuân Kiên 130 Avoca Street Randwick NSW 2031 Sydney Australia

.-.-.