Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin, Myanmar (Burma)

Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm

Tâm thư kêu gọi hỗ trợ thiền viện được gửi chưa được một ngày, chúng tôi đã nhận được tin nhắn thắc mắc từ vài người rằng người ngoại quốc không được sở hữu nhà đất tại Miến Điện thì chúng ta làm sao có thể mua đất làm thiền viện. Ở đây chúng tôi xin trả lời chung cho thắc mắc đó:

- Trước khi đi xem đất tại Myanmar, chúng tôi đã trực tiếp tiếp xúc các vị cao tăng Sayadaw để biết rằng một nhà sư ngoại quốc muốn mua đất xây dựng cơ sở tại Miến Điện phải giao tiền cho người bản xứ (ở đây là chư tăng Miến Điện) để họ giao dịch với chủ bán đất và đứng tên bước đầu, sau đó các vị sẽ viết giấy giao lại cho nhà sư ngoại quốc kia.

- Hiện tại ở Miến Điện đã có ít nhất hai ngôi chùa Nam Tông VN là chùa Pháp Tuệ của sư Ngô Hoàng Sang và chùa Đại Phước của cố thượng tọa Thiện Minh, nay giao sư Thiện Ngọc, cũng đều được tạo mãi và xây dựng theo cách thức chúng tôi vừa nêu ở trên.

- Chúng tôi tìm nơi xây dựng thiền viện nhằm mục đích tìm trú xứ cho hành giả VN sang tu thiền ở Myanmar, chứ không phải kiến tạo một ngôi chùa để tự mình làm trụ trì và thiền viện này không phải ngôi chùa hiểu theo nghĩa là nơi Phật tử lui tới cúng dường tụng niệm cầu phước. Nên nói rốt ráo, nếu sau nầy chủ quyền có thuộc về chư tăng Miến Điện thì ý nghĩa ban đầu của thiền viện vẫn nguyên vẹn đó. Ai làm chủ cũng được, miễn sao hành giả VN qua đó vẫn có nơi lưu trú và thiền viện trước sau vẫn thuộc Tam Bảo (không hề có sự khác biệt giữa Tam Bảo Myanmar và Tam Bảo VN). Ở đây không hề có sự sang đoạt của bất cứ ai đối với thiền viện. Người bản xứ thiếu gì thiền viện bỏ hoang, cần gì đến cơ sở bé xíu của người VN ta.

- Trước mắt, đã có hai vị Sayadaw (một vị là trưởng lão thuộc dòng thiền Mogok ở Yangon và một vị là cháu ruột của ngài Tam Tạng Indapala ở Mandalay) giúp chúng tôi đứng ra giao dịch với chủ đất. Các bước tiếp theo cũng y hệt như cách xây dựng hai ngôi chùa VN vừa nhắc ở trên.

Vietheravada Đạo Tràng

Thông Báo

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019
Thông Báo - Lễ Động Thổ
Thông Báo - Khởi Công Xây Dựng
Kalama Nhật Tụng
Thư Ngỏ
Cập Nhật - Ngày 25.04.2020
Thông Báo - Về việc Cúng dường
Hỗ trợ các tự viện Myanmar trong đại dịch COVID
Xây dựng Thiền Đường Kalama
Lá thư Kālāmā mùa Dâng Y

Phụ Chú

Kalama
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
Kalama Nhật Tụng
Rồi Mai Đồi Quỷ Cốc

English

Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || Friends || English

© kalamatawyacentre.com

Web management: Cao-Xuân Kiên 130 Avoca Street Randwick NSW 2031 Sydney Australia

.-.-.