Thông Báo Của Sư Toại Khanh 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin, Myanmar (Burma)

Thông Báo Của Sư Toại Khanh

Thiền Đường Kalama ở Pyin Oo Lwin được kiến tạo để đáp ứng nhu cầu của các hành giả Tuệ Quán vốn không thích nghi được với điều kiện sinh hoạt ở các thiền viện Miến Điện cùng khí hậu khắc nghiệt ở các vùng nóng trên xứ Miến.

Chúng tôi chỉ có thể là người khởi xướng ý tưởng và khi đã mua được mảnh đất để xây dựng thì xin được đứng ngoài để dồn toàn tâm cho việc giảng kinh, dịch sách. Phần xây dựng và liên lạc các thí chủ hỗ trợ thì xin giao hết cho các cư sĩ đại diện.

Tất cả hành giả muốn biết thêm về công trình xây dựng xin theo dõi thông tin qua:

Web page: KalamaTawyaCentre.com

Facebook: facebook.com/KalamaTawyaCenter

Messenger: m.me/KalamaTawyaCenter

Email: kalamatawyacenter@gmail.com

Toại Khanh

Thông Báo

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019
Thông Báo - Lễ Động Thổ
Thông Báo - Khởi Công Xây Dựng
Kalama Nhật Tụng
Thư Ngỏ
Cập Nhật - Ngày 25.04.2020
Thông Báo - Về việc Cúng dường
Hỗ trợ các tự viện Myanmar trong đại dịch COVID
Xây dựng Thiền Đường Kalama
Lá thư Kālāmā mùa Dâng Y

Phụ Chú

Kalama
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
Kalama Nhật Tụng
Rồi Mai Đồi Quỷ Cốc

English

Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || Friends || English

© kalamatawyacentre.com

Web management: Cao-Xuân Kiên 130 Avoca Street Randwick NSW 2031 Sydney Australia

.-.-.