Đạo Kỳ Kalama 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin, Myanmar (Burma)

Đạo Kỳ Kalama

Lá cờ Phật giáo hiện tại có từ năm 1952 do ông Olcott nghĩ ra, với 5 dải màu tượng trưng cho các hạnh lành của Bồ Tát Thích Ca trước khi thành Phật. Nhiều năm qua chúng tôi vẫn có chút ý muốn làm mới lá cờ này để Phật giáo có thêm một biểu tượng trẻ trung, nhưng không có dịp thực hiện ý tưởng của mình.

Nay nhân việc thành lập trung tâm Kalama, chúng tôi mạo muội đưa ra màu cờ Phật giáo kiểu mới cho riêng Kalama. Làm vậy, chúng tôi không hề có ý phủ nhận công lao tiền nhân, mà ngược lại, với chủ ý tô sáng tinh thần của các vị. Ai hôm nay nhìn vào lá cờ riêng của Kalama cũng thấy ra lá cờ truyền thống trong ấy, có khác chăng chỉ là một kiểu trình bày mới, một bố cục mới, nhưng trên tinh thần cũ.

Một lẽ nữa, vì chỉ là lá cờ của riêng Kalama và chỉ dùng tại trung tâm này nên chúng tôi cũng không ngại tình huống tiếng đời. Vì trộm nghĩ việc trù dập thiện chí, thóa mạ sáng tạo thời nào cũng có, nếu ai cũng trùm chăn để được an toàn thì...

Xin hỏi nhân gian trời cao đất rộng
Tội tình chi mòn gót những lối mòn
Chánh pháp nan văn, thân người khó được
Tâm thức khô cằn cho hoa lá héo hon...

Thông Báo

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019
Thông Báo - Lễ Động Thổ
Thông Báo - Khởi Công Xây Dựng
Kalama Nhật Tụng
Thư Ngỏ
Cập Nhật - Ngày 25.04.2020
Thông Báo - Về việc Cúng dường
Hỗ trợ các tự viện Myanmar trong đại dịch COVID
Xây dựng Thiền Đường Kalama
Lá thư Kālāmā mùa Dâng Y

Phụ Chú

Kalama
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
Kalama Nhật Tụng
Rồi Mai Đồi Quỷ Cốc

English

Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || Friends || English

© kalamatawyacentre.com

Web management: Cao-Xuân Kiên 130 Avoca Street Randwick NSW 2031 Sydney Australia

.-.-.