Bước Đầu Trên Đất Thiền 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin, Myanmar (Burma)

Bước Đầu Trên Đất Thiền

Trong buổi ký giấy trịnh trọng ngày 8 tháng 7 năm 2019, các vị chư tăng Miến đã chấp thuận bàn giao khu đất cho tăng chúng Việt Nam.

Sáng ngày 10 tháng 7 các vị sư tăng làm lể hồi hướng chư thiên cho khu đất Kalama tại Pyin Oo Lwin Myanmar.

Sau đó các phật tử trong đoàn thiện nguyện, từ Việt Nam, Mỹ, Úc, Châu Âu đã khởi công trồng cây cho khuôn viên thiển viện.

Xem thêm hình ảnh

Thông Báo

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019
Thông Báo - Lễ Động Thổ
Thông Báo - Khởi Công Xây Dựng
Kalama Nhật Tụng
Thư Ngỏ
Cập Nhật - Ngày 25.04.2020
Thông Báo - Về việc Cúng dường
Hỗ trợ các tự viện Myanmar trong đại dịch COVID
Xây dựng Thiền Đường Kalama
Lá thư Kālāmā mùa Dâng Y

Phụ Chú

Kalama
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
Kalama Nhật Tụng
Rồi Mai Đồi Quỷ Cốc

English

Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || Friends || English

© kalamatawyacentre.com

Web management: Cao-Xuân Kiên 130 Avoca Street Randwick NSW 2031 Sydney Australia

.-.-.