Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin, Myanmar (Burma)

Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019

Trong thời gian qua, song song với việc chờ đợi giấy phép xây dựng từ nhà chức trách sở tại ở Pyin Oo Lwin, chúng tôi đã cùng lúc cố gắng kiếm tìm một mô hình thích hợp nhất cho các công trình ở Kalama mà ưu tiên hàng đầu là thiền đường và thiền thất cho các hành giả có được nơi chốn tu tập sớm nhất như có thể, để chúng ta có được các khóa tu ngay trong năm 2020. Ý tưởng thực hiện công trình Đại Phật vẫn được theo đuổi, nhưng vẫn không phải mục đích chính của trung tâm Kalama.

Từ giữa tháng 11/2019 Kalama sẽ khởi công thực hiện hai thiền thất thí điểm, một cho chư tăng và một chỗ cư sĩ, gồm 4 phòng trong mỗi thiền thất (hình vẽ đính kèm). Mỗi hành giả có phòng riêng trang bị buồng tắm để sinh hoạt được độc lập và mỗi phòng có lối đi riêng, không ai thấy ai.

Riêng thiền thất cho chư tăng thì giữa bốn phòng có một khu vườn nhỏ kiểu Nhật Bản (hình vẽ đính kèm). Nếu mô hình này được các hành giả khuyến khích thì chúng tôi sẽ áp dụng cho các thiền thất khác sau này

Vật liệu xây cất trước mắt được dự tính là gỗ căm xe (pyinkado) đáp ứng được các yêu cầu bền chắc, thẩm mỹ.

Thông Báo

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019
Thông Báo - Lễ Động Thổ
Thông Báo - Khởi Công Xây Dựng
Kalama Nhật Tụng
Thư Ngỏ
Cập Nhật - Ngày 25.04.2020
Thông Báo - Về việc Cúng dường
Hỗ trợ các tự viện Myanmar trong đại dịch COVID
Xây dựng Thiền Đường Kalama
Lá thư Kālāmā mùa Dâng Y

Phụ Chú

Kalama
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
Kalama Nhật Tụng
Rồi Mai Đồi Quỷ Cốc

English

Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || Friends || English

© kalamatawyacentre.com

Web management: Cao-Xuân Kiên 130 Avoca Street Randwick NSW 2031 Sydney Australia

.-.-.