Thông Báo - Lễ Động Thổ 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin, Myanmar (Burma)

Thông Báo - Lễ Động Thổ

Sau bao chờ đợi, lúc 4 giờ chiều ngày 28 tháng 11, chư tôn đức Myanmar gồm ngài quận trưởng và chư tăng tháp tùng đã đặt chân vào mảnh đất Kalama thực hiện buổi lễ động thổ với hai lần tuyên ngôn bằng tiếng Pali và Miến Ngữ. Sau tuyên ngôn của chư tăng, bốn nam cư sĩ đã hai lượt đi quanh đất Kalama chôn đá trấn địa và rải cát cùng nước cát tường theo nghi thức thiền môn Myanmar. Theo lời dạy của ngài quận trưởng sayadaw Acinna, tên gọi chính thức của thiền đường Kalama sẽ là Kalama Tawya Center để phù hợp với Phật giáo Miến Điện.

Hôm nay tính theo địa phương là ngày thứ năm, sáng ngày thứ hai tuần sau thầy thợ sẽ chính thức khởi công xây dựng hai thiền thất đầu tiên theo thiết kế đã vẽ. Mong nhờ oai lực Tam bảo, chư thiên và tấm lòng chân tu của các thế hệ hành giả mai này, trung tâm Kalama sẽ tránh được các chướng duyên và sớm thành tựu để chúng ta có được khoá tu đầu tiên trong năm 2020. Mong lắm vậy thay !

Trung Tâm Kalama kính báo

Thông Báo

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019
Thông Báo - Lễ Động Thổ
Thông Báo - Khởi Công Xây Dựng
Kalama Nhật Tụng
Thư Ngỏ
Cập Nhật - Ngày 25.04.2020
Thông Báo - Về việc Cúng dường
Hỗ trợ các tự viện Myanmar trong đại dịch COVID
Xây dựng Thiền Đường Kalama
Lá thư Kālāmā mùa Dâng Y

Phụ Chú

Kalama
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
Kalama Nhật Tụng
Rồi Mai Đồi Quỷ Cốc

English

Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || Friends || English

© kalamatawyacentre.com

Web management: Cao-Xuân Kiên 130 Avoca Street Randwick NSW 2031 Sydney Australia

.-.-.