Cập Nhật - Ngày 25.04.2020 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin, Myanmar (Burma)

Cập Nhật - Ngày 25.04.2020

Trong tình trạng phong bế hầu như khắp nơi và tưởng như chướng duyên ấy, các thầy thợ Miến Điện lại lấy đó làm thuận duyên để toàn tâm dốc sức cho Kalama. Và trong điều kiện cách ly như có thể, công việc xây dựng ở Kalama cho đến hôm nay vẫn tiếp tục đều đặn. Tám thiền thất đầu tiên cho hành giả chỉ còn những công đoạn sau cùng để có thể sử dụng trước tháng 9/2020.

Công trình tiếp theo, được xem là cấp thiết nhất lúc này, là trai đường với diện tích 12x24, tính luôn gian bếp ((riêng phần nầy khoảng 100 mét vuông). Theo tinh thần giản tiện của Kalama, các bữa ăn của hành giả sẽ được tổ chức theo lối Buffet với các bàn ăn trên sàn nhà (có thể sử dụng như bàn học khi cần) và có thể dễ dàng thu dọn cất vào kho để nhường chỗ cho một không gian rộng rãi cho các mục đích sử dụng khác.

Trong thời gian chưa có ngôi thiền đường chính thức, thì mọi sinh hoạt của Kalama (gồm các khóa thiền và lớp học) sẽ diễn ra tại đây. Ngay khi có đủ 30 phòng (trong 9 thiền thất) thì hi vọng lúc đó trận đại dịch Covid đã kết thúc và khóa thiền đầu tiên đã có thể tổ chức.

Về hình thức kiến trúc, ngoài tầng trệt để sinh hoạt đại chúng, trai đường còn có tầng thượng để hành giả có thêm một nơi tu tập thông thoáng hơn, dù toàn khu Kalama đã nằm trên đồi cao.

Chỉ mong ma chướng tránh đường
Để trong sinh tử người thương được người...

Kalama Tawya Center

Mẫu họa chánh điện thiền viện Kalama

Thông Báo

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019
Thông Báo - Lễ Động Thổ
Thông Báo - Khởi Công Xây Dựng
Kalama Nhật Tụng
Thư Ngỏ
Cập Nhật - Ngày 25.04.2020
Thông Báo - Về việc Cúng dường
Hỗ trợ các tự viện Myanmar trong đại dịch COVID
Xây dựng Thiền Đường Kalama
Lá thư Kālāmā mùa Dâng Y

Phụ Chú

Kalama
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
Kalama Nhật Tụng
Rồi Mai Đồi Quỷ Cốc

English

Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || Friends || English

© kalamatawyacentre.com

Web management: Cao-Xuân Kiên 130 Avoca Street Randwick NSW 2031 Sydney Australia

.-.-.