Hỗ trợ các tự viện Myanmar trong đại dịch COVID 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin, Myanmar (Burma)

Hỗ trợ các tự viện Myanmar trong đại dịch COVID

15 tháng 10 năm 2020

Các thân hữu Kālāma vẫn đang tiếp tục hỗ trợ các tự viện Myanmar trong thời điểm dịch bệnh Covid ngày một lan tràn một cách đáng ngại. Trong niềm hi vọng lớn, chúng ta luôn thiết tha mong sự có mặt của trung tâm Kālāma không chỉ là một điểm tu tập Tuệ Quán, mà còn là cơ hội lớn cho những bàn tay hỗ trợ Phật giáo và người dân đói nghèo nhưng đáng quý ở Myanmar.

Ngoài những ngôi chùa quen biết, chương trình cúng gạo của các thân hữu Kālāma còn nhắm đến các tu viện đặc biệt khó khăn đang có nhu cầu lớn về các mặt vật chất như chỗ nuôi các Sa Di, tu nữ và các chùa đang là trung tâm từ thiện như Thabarwa Center ở Yangon và đến tận các chùa nghèo ở Rakhine qua sự giới thiệu của chư tăng Myanmar mà trung tâm vẫn thường xuyên liên lạc từ đầu mùa Covid.

Chương trình cúng gạo các chùa Myanmar vẫn tiếp tục từng ngày trong mùa đại dịch Covid. Chúng ta chỉ có khả năng ủng hộ mấy chén cơm trắng, nhưng trong tình trạng khất thực khó khăn của chư tăng thì như vậy cũng đã quá nhiều.

Tính đến hôm nay 14 tháng 10 năm 2020, các thân hữu Kalama đã cúng dường 25 tấn gạo cùng trứng và dầu ăn cho gần 50 tu viện ở Mandalay, Pwin Oo Lwin, Rakhine và Yangon. Nếu không có công khó của chư tăng và cư sĩ Myanmar thì việc cúng dường này là bất khả.

Những tin tức này không phải lời kêu gọi tài chánh, mà chỉ là cơ hội xác định một phần tiêu chí hoạt động và lý do có mặt của trung tâm Kālāma tại Myanmar.

28 Tháng 10 năm 2020

Trung tâm Kalama quyết định đóng lại chương trình cúng gạo tại Myanmar, không tiếp tục chuyển giúp tài chánh cho các thân hữu nữa. Sau gần một tháng, trung tâm đã làm trung gian giúp các thân hữu Kalama liên lạc trực tiếp với chư tăng và tu nữ ở Myanmar để cúng dường số tài chánh non ba mươi ngàn Mỹ kim qua các hình thức tiền mặt, dầu ăn, gạo, trứng. Dưới đây là những hình ảnh sau cùng của chương trình hộ pháp mùa Covid ở Myanmar.

Thông Báo

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019
Thông Báo - Lễ Động Thổ
Thông Báo - Khởi Công Xây Dựng
Kalama Nhật Tụng
Thư Ngỏ
Cập Nhật - Ngày 25.04.2020
Thông Báo - Về việc Cúng dường
Hỗ trợ các tự viện Myanmar trong đại dịch COVID
Xây dựng Thiền Đường Kalama
Lá thư Kālāmā mùa Dâng Y

Phụ Chú

Kalama
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
Kalama Nhật Tụng
Rồi Mai Đồi Quỷ Cốc

English

Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || Friends || English

© kalamatawyacentre.com

Web management: Cao-Xuân Kiên 130 Avoca Street Randwick NSW 2031 Sydney Australia

.-.-.