Xây dựng Thiền Đường Kalama 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin, Myanmar (Burma)

Xây dựng Thiền Đường Kalama

Ngay sau khi xây dựng hoàn tất trai đường (nhà ăn) vào tháng tư 2021, trung tâm Kālāma sẽ khởi công xây dựng Thiền đường (nơi thiền sư và hành giả thiền toạ tập thể). Với địa thế một ngọn đồi cao, trung tâm luôn nhiều gió nên chúng ta phải cần đến tầng dưới kín đáo ấm cúng. Nhưng trong vài tháng mùa nóng, lại không sử dụng máy lạnh, thì một tầng thượng không vách sẽ hỗ trợ hành giả rất nhiều. Khí hậu ở Pyinn Oo Lwin không oi bức như ở các vùng thấp hơn, nên hành giả chỉ cần một tầng thượng thoáng gió là đủ. Những tháng không mưa hoặc không phải mùa lạnh thì việc ngủ lều trên tầng thượng cũng là một chọn lựa hay. Từ nơi nầy ta sẽ có được một tầm nhìn không giới hạn ra các phía chung quanh. Đặc biệt những đêm trăng tròn trên tầng thượng thiền đường sẽ để lại những ấn tượng tích cực cho thiền sinh muôn phương.

Mong lắm vậy thay.

Trung Tâm Kālāma

Thông Báo

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019
Thông Báo - Lễ Động Thổ
Thông Báo - Khởi Công Xây Dựng
Kalama Nhật Tụng
Thư Ngỏ
Cập Nhật - Ngày 25.04.2020
Thông Báo - Về việc Cúng dường
Hỗ trợ các tự viện Myanmar trong đại dịch COVID
Xây dựng Thiền Đường Kalama
Lá thư Kālāmā mùa Dâng Y

Phụ Chú

Kalama
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
Kalama Nhật Tụng
Rồi Mai Đồi Quỷ Cốc

English

Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || Friends || English

© kalamatawyacentre.com

Web management: Cao-Xuân Kiên 130 Avoca Street Randwick NSW 2031 Sydney Australia

.-.-.