Kalama Nhật Tụng 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin, Myanmar (Burma)

Kalama Nhật Tụng

Gọi là Nhật Tụng nhưng không phải chỉ để khẩu tụng mỗi ngày như một kiểu công phu cầu phúc.

Kinh Phật là tiếng nói từ người thực chứng nên tối thiểu cũng phải được thực nghiệm qua sự thực tập trong thực tiễn. Đọc bằng miệng hay mắt đều được, điều thiết yếu là cái đầu phải làm việc.

Đọc kinh Phật đúng cách không phải để cầu sự linh nghiệm theo nghĩa ở đời, mà là nhắm đến sự chứng nghiệm. Sự linh ứng, linh nghiệm nếu có, thì cũng chỉ là sự hiệu quả, hiệu nghiệm có được từ việc thực tập, hành trì qua khả năng thể nghiệm, chứng nghiệm của người tin Phật, học Phật và tu Phật.

Trọn bộ Kalama Nhật Tụng gồm 2 tập, nội dung là những trích lục từ cả ba tạng kinh điển, có đính kèm bản Pali để đối chiếu.

Ở đây không giới thiệu nội dung sách gồm những gì, vì người đọc sẽ tự tìm thấy. Chúng tôi chỉ muốn nói về lý do ra đời của bộ sách này...

Kinh Phật mênh mông quá, người sơ cơ muốn tìm hiểu Phật Pháp nếu không có được sự hướng dẫn từ đầu thì có lẽ cũng khó như tìm nước ngọt trên biển. Nước nhiều nhưng chỉ để nhìn.

Kiểu đi chùa đơn giản để cầu phúc thì không nói đến ở đây. Nhật tụng Kalama chỉ giúp riêng những người cầu pháp. Dành ra một thời gian nghiền ngẫm mấy bài kinh nầy thiết nghĩ cũng có chút hành trang để học Phật và tu Phật một cách căn bản.

Mỗi khóa tu ở Kalama tối thiểu cũng một tháng. Nội dung sinh hoạt đương nhiên ưu tiên cho công phu chánh niệm, nhưng mỗi ngày thiền sinh sẽ có 1 giờ đồng hồ để cùng mọi người tìm hiểu một bài kinh trong Nhật Tụng Kalama với phần Sớ Giải Tam Tạng, không qua tư kiến của bất cứ ai.

Được vậy, chỉ cần vài khóa tu ở Kalama, các thiền sinh sẽ bỏ túi được nội dung của bộ kinh Nhật Tụng.

Không cầu Phật Pháp tồn tại lâu dài với vẻ ngoài nguy nga hoành tráng, chỉ mong lời Phật mãi hoài được chứng nghiệm, thực nghiệm để nhân gian tin lời Phật là hiệu nghiệm. Mong lắm vậy thay !

Toại Khanh, Waldshut
4 giờ sáng 30/12/2019

Thông Báo

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019
Thông Báo - Lễ Động Thổ
Thông Báo - Khởi Công Xây Dựng
Kalama Nhật Tụng
Thư Ngỏ
Cập Nhật - Ngày 25.04.2020
Thông Báo - Về việc Cúng dường
Hỗ trợ các tự viện Myanmar trong đại dịch COVID
Xây dựng Thiền Đường Kalama
Lá thư Kālāmā mùa Dâng Y

Phụ Chú

Kalama
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
Kalama Nhật Tụng
Rồi Mai Đồi Quỷ Cốc

English

Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || Friends || English

© kalamatawyacentre.com

Web management: Cao-Xuân Kiên 130 Avoca Street Randwick NSW 2031 Sydney Australia

.-.-.