Rồi Mai Đồi Quỷ Cốc 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin, Myanmar (Burma)

Rồi Mai Đồi Quỷ Cốc

Mai mốt vong thân niềm lá mục
Kỷ niệm nhân quần gửi lại em
Ta về quét lá đồi Quỷ Cốc
Một góc vườn khuya...lá rụng thềm

Mai mốt ta không về phố nữa
Vui buồn quán chợ gửi lại nhau
Rồi những mùa trăng ngồi bên cửa
Xếp bằng nghe gió tối lao xao

Mai mốt trả đời thân phận cũ
Ta về làm Quỷ Cốc thiền sinh
Một quái đầu đà nơi cõi quạnh
Đốt lửa đồi khuya ngó bóng mình

Ta thở hơi ra quên chuyện cũ
Ta hít hơi vào bẵng người xưa
Quên hết nhân gian niềm ấm lạnh
Am vắng bên đời nghe gió mưa

(Toại Khanh 21.07.2020)

Thông Báo

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019
Thông Báo - Lễ Động Thổ
Thông Báo - Khởi Công Xây Dựng
Kalama Nhật Tụng
Thư Ngỏ
Cập Nhật - Ngày 25.04.2020
Thông Báo - Về việc Cúng dường
Hỗ trợ các tự viện Myanmar trong đại dịch COVID
Xây dựng Thiền Đường Kalama
Lá thư Kālāmā mùa Dâng Y

Phụ Chú

Kalama
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
Kalama Nhật Tụng
Rồi Mai Đồi Quỷ Cốc

English

Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || Friends || English

© kalamatawyacentre.com

Web management: Cao-Xuân Kiên 130 Avoca Street Randwick NSW 2031 Sydney Australia

.-.-.