Thông Tin Tu Học Tài Liệu Liên Lạc

Contact / Liên Lạc

AddressKalama Tawya Yeiktha
Pwe Gauk Village
Pyin Oo Lwin Township
Mandalay Division
Myanmar
Google Map22°05'10.3"N 96°32'03.8"E
Webpagekalamatawyacentre.com
tawyacenter.com
kalama.center
Facebookfacebook.com/KalamaTawyaCenter
Messengerm.me/KalamaTawyaCenter
Emailkalamatawyacenter@gmail.com
DonationsCúng dường hỗ trợ Kālāma

TravelHướng dẫn du khách sang Kālāma