Thông Tin Tu Học Tài Liệu Liên Lạc

danakalama.com

Cúng dường hỗ trợ xây dựng Kālāma

Mọi hỗ trợ xin gửi về tài khoản sau đây:
 • Việt Nam *
  Tên TK: LÊ MINH TRÚC
  Số TK: 7340110242008
  Ngân hàng: MB (Quân Đội)
  Chi nhánh: Tây Ninh

  * Do công việc nên TK Lê Thị Thu Hiền không thể tiếp tục dùng trong việc nhận cúng dường.
  Trung tâm Kalama xin ghi ơn cô Thu Hiền đã hỗ trợ trong thời gian qua.

 • Mỹ
  Xin gửi qua hệ thống Zelle Email : vietheravada.association@gmail.com

 • Châu Âu (Thuỵ Sĩ)
  Bank: Aargauische Kantonalbank
  Tên TK: Vietheravada 3803 Beatenberg
  Số TK : 503738082002
  Số IBAN: CH07 0076 1503 7380 8200 2
  Bank-Clearing-Nr. 761

 • Úc Châu
  Name: Kien Caoxuan
  Address: 130 Avoca Street Randwick 2031
  Bank: National Australia Bank
  BSB No.: 082356
  Account No.: 785493916
  SWIFT code: NATAAU3302S

Nay kính báo

Trung Tâm Kālāma