Thông Báo Hình Ảnh Khóa Tu Học Tài Liệu Liên Lạc

Thông Báo

Bước Đầu Trên Đất Thiền

Bước Đầu Trên Đất Thiền
Trong buổi ký giấy trịnh trọng ngày 8 tháng 7 năm 2019, các vị chư tăng Miến đã chấp thuận bàn giao khu đất cho tăng chúng Việt Nam.

Sáng ngày 10 tháng 7 các vị sư tăng làm lể hồi hướng chư thiên cho khu đất Kalama tại Pyin Oo Lwin Myanmar.

Sau đó các phật tử trong đoàn thiện nguyện, từ Việt Nam, Mỹ, Úc, Châu Âu đã khởi công trồng cây cho khuôn viên thiển viện.


Cúng dường

Donations

© kalamatawyacentre.com