Thông Báo Hình Ảnh Khóa Tu Học Tài Liệu Liên Lạc

Thông Báo

Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019

Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019
Trong thời gian qua, song song với việc chờ đợi giấy phép xây dựng từ nhà chức trách sở tại ở Pyin Oo Lwin, chúng tôi đã cùng lúc cố gắng kiếm tìm một mô hình thích hợp nhất cho các công trình ở Kalama mà ưu tiên hàng đầu là thiền đường và thiền thất cho các hành giả có được nơi chốn tu tập sớm nhất như có thể, để chúng ta có được các khóa tu ngay trong năm 2020. Ý tưởng thực hiện công trình Đại Phật vẫn được theo đuổi, nhưng vẫn không phải mục đích chính của trung tâm Kalama.
Từ giữa tháng 11/2019 Kalama sẽ khởi công thực hiện hai thiền thất thí điểm, một cho chư tăng và một chỗ cư sĩ, gồm 4 phòng trong mỗi thiền thất (hình vẽ đính kèm). Mỗi hành giả có phòng riêng trang bị buồng tắm để sinh hoạt được độc lập và mỗi phòng có lối đi riêng, không ai thấy ai.
Riêng thiền thất cho chư tăng thì giữa bốn phòng có một khu vườn nhỏ kiểu Nhật Bản (hình vẽ đính kèm). Nếu mô hình này được các hành giả khuyến khích thì chúng tôi sẽ áp dụng cho các thiền thất khác sau này
Vật liệu xây cất trước mắt được dự tính là gỗ căm xe (pyinkado) đáp ứng được các yêu cầu bền chắc, thẩm mỹ.


Cúng dường

Donations

© kalamatawyacentre.com